Masjid An-Nur Bandar Kuala Krau
Lokasi : Berdekatan Sungai Pahang (50m sahaja) dan berhadan dengan SJK (Cina) Kuala Krau. Dulunya tapak pekan sehari Kuala Krau.
Tahun diresmikan : 1988
Jenis Mimbar : kayu dan tangga untuk katib adalah disebalah tepi.
Nota : Mempunyai 5 tangga untuk ke tingkat atas untuk bersembahyang dan berwuduk. Tingkat bawah dikhaskan untuk meletak kenderaan.
Menara : 1 menara sahaja.Masjid Abu Bakar Mentakab
Lokasi : Berhadapan jalan besar Mentakab berdepan Maybank dan dibelakangnya Unit Trafik IPD Mentakab. Lerletak di atas bukit
Jenis Bangunan : Batu
Tahun dirasmikan : 1084
Jenis mimbar : Kayu dan tangga mimbar adalah dari hadapan
Menara : teradapat 4 menara disekeliling bangunanMasjid Jamek Bandar Karak
Lokasi : Gambar mimbar Masjid Jamek Bandar Karak
Kedudukan : Dalam kawasan bandar berhadapan jalan besar Karak - KL
Tarikh diambil : 14/7/09
Bangunan : 1 tingkat
Jenis binaan mimbar : Kayu
Tarikh : Tddak dikenalpasti
Lain-lain : juga terdapat menara yang dibina dalam binaan bangunan masjid


Masjid Jamek FELDA Jenderak Utara


Lokasi : Gambar mimbar Masjid Jamek FELDA Jenderak Utara
Kedudukan : Dalam kawasan rancangan
Tarikh diambil : 11/6/09
Bangunan : 1 tingkat
Jenis binaan mimbar : Kayu
Tarikh : Tddak dikenalpasti
Lain-lain :

MIMBAR dan KutBAH

2 perkara ni tak boleh dipisahkan kerana jika khatib membaca kutbah ianya akan dilakukan di atas mimbar, maka kita kenali pulak apa dia kutbah

Takrif al-Khutbah
• Nama terbitan yang diambil daripada kata kerja khataba yang bererti ”telah berucap”
• Khatabah membawa maksud ”ucapan”
• Dari segi semantik, diambil daripada kata masdar al-khatib bererti ”ucapan di atas Mimbar atau kata-kata yang diucapkan oleh pengucapnya”.
• Mengikut kesusasteraan Arab, khutbah bermaksud seni pertuturan yang diucapkan kepada orang ramai dengan memberi kepuasan serta menarik perhatian mereka secara pendengaran dan penglihatan.
• Khutbah ialah teks yang bersifat kerohanian dan kemasyarakatan diantara kamum muslimin
.
Sejarah Khutbah Jumaat
• Bermula sejak zaman jahiliah.
• Dimulai oleh Qusai bin Kilab, datuk Rasullullah yang keempat yang mengumpulkan
kaumnya pada hari al-’Arubah yang jatuh pada hari jumaat.
• Pada mulanya hanya sekadar memberi ucapan agar memuliakan kota Mekah.
• Perhimpunan ini diteruskan pada zaman Ka’ab bin Lu’ai iaitu datuk Rasullah yang ke-7 dan menukar nama al-Arubah kepada al-Jum’ah.
• Khutbah pada zaman jahiliah lebih bersifat pengucapan bertema sebagai manifestasi kepada sistem antar kabilah-kabilah.
• Khutbah diucapkan sebagai satu keperluan dalam menerangkan pengajaran-pengajaran Islam, juga sebagai alat penyebaran dakwah Islamiah, amar makruf nahi mungkar serta JIHAD
• Khutbah mempunyai tajuk yang khusus sebagai medium dakwah, penerang syariat-syariat Allah, asas kenegaraaan serta pengaturan sosio-budaya kehidupan masyarakat masyarakat muslimin.
• Khutbah tidak hanya diucapkan pada waktu solat Jumaat sahaja.
• Khutbah juga dibaca dalam solat aidilfitri, solat aidiladha, solat al-Istisqa, ucapan al-Nikah, solat gerhana matahari dan gerhana bulan.

Maudhu ’al-Khutbah
• Tajuk-tajuk khutbah biasanya daripada tajuk-tajuk yang dipilih khusus berhubung
dengan:
a) Usul al-Syariah (al-Diniyah)
b) Nizam al-Hayyat al-Siyasiyyah
c) Al-Ijtima’iyyah
d) Perkara-perkara yang berguna kepada pendengar pada masa itu.
e) Perkara-perkara yang bersangkut dengan persoalan umum.
f) Ibarat-ibarat daripada kehidupan manusia
g) Keterlibatan Allah dalam segala urusan manusia seperti urusan balasan pahala dan dosa.
h) Hal ehwal kehidupan manusia yang beragama berteraskan ayat-ayat al-Quran dan hadith-hadith Nabi.
i) Kisah-kisah daripada al-Quran dan al-Sunnah
j) Wa’az, nasihat dan inzar kepada umat Islam.

Uslub al-Khutbah
1. Uslub al-Quran
a) Al-Tauhid (Tauhidik)
b) Al-Risalah (Perutusan Nabi Muhammad)
c) Al-Bahs (Perbincangan)
i). Uslub khas: bersifat al-wa’az
ii). Uslub musiki ’aniq: bersifat al-inzar
iii). Uslub al-Ghatab:bersifat marah
d) Al-Jaza’(pembalasan)

2. Uslub yang mudah dan jelas difahami oleh semua kaum dan lapisan umur.
Bahasa Perantaraan Khutbah
• Menggunakan bahasa yang difahami oleh para pendengarnya.

Cara Menyampaikan Khutbah
1) Suara yang lantang dan keras.
2) Sikap yang tegas dan bersungguh-sungguh.
3) Meminta hadirin mendengar dengan khusyuk, tafakur, tidak berbual atau bercakap-cakap.
4) Berpakaian kemas dan bersih daripada sebarang hadas.

Keberkesanan Khutbah
1. Segi bahasa
a. usul al-Din: memperkenalkan istilah-istilah bahasa agama.
b. Lafaz al-Syariah:memperkenalkan istilah syariah.
c. Al-Balaqhi: lafaz dan susunannya menyentuh hati

2. Segi adab
a. mashadir al-Hidayah
b. mashadir al-Tasbi’ (kepuasan)
c. Al-Tazkir (memberi perhatian)
d. Tazka Syu’lah al-Din fi al-Nufus (menyalakan semangat keagamaan dalam jiwa)
e. Al-Iqna’ al-Burhan (pujukan keterangan).
f. Al-Mutanazir fi al-’Aqal wal al-Mantiq (penerangan akal dan logik).

3. Dimulai dengan mengagongkan kebesaran Allah, menyeru lepada takwa dan amalan
akhirat.
4. Dibaca secara irtijal (fasih dan lancar tanpa melihat teks).

Dari tamanilmu.com/downloads/RB_Membangun_Institusi_Masjid.pdf

SEJARAH MASJID KAT MALAYSIA


Sebelum apa-apa kita kenali dulu sejarah masjid kat Malaysia...

Sejarah Awal Kedatangan Islam di Malaysia
• Bertapak di Kelantan terlebih dahulu daripada Melaka
• Dibawa dari China melalui negeri Melayu Champa di Indo-China.
• Penemuan arkeologi Batu Bersurat yang dijumpai di Pan Rhang (ibu negeri Champa),
bertarikh 1035 M yang ditulis dalam bahasa Arab.
• “Mas Dinar” bertulisan Arab ditemui di Kelantan bertarikh 1190 M.
• Batu Bersurat di Terengganu bertarikh 1389 M.
• Islam tiba lebih awal di Kelantan dan Terengganu berbanding Melaka kerana Islam
diterima pada zaman Sultan Muzaffar Shah (antara tahun 1446 hingga 1459 Masihi).
Masjid
• Merupakan satu bangunan di mana umat Islam berkumpul.

• 3 kategori Masjid :
I. Masjid sebagai Rumah Allah
II. Masjid sebagai Rumah Ibadat
III. Masjid sebagai Pusat Pembangunan Masyarakat

Masjid-masjid di Malaysia - Kategori rekabentuk design masjid di Malaysia kepada dua jenis:

I. Masjid yang bercirikan arkitektur tradisional
- Mempunyai bumbung berbentuk piramid yang berlapis.
II. Masjid yang bercirikan arkitektur luar seperti seni bina Timur Tengah, India Muslim dan Afrika Utara.
- Mempunyai kubah

Faktor-faktor yang mempengaruhi seni bina Islam di Malaysia tebahagi kepada 3
kategori:

I. Zaman selepas tiba agama Islam di Malaysia (1300-an-1511)
II. Zaman semasa penjajahan (1511-1957)
III. Zaman selepas merdeka (1957-199)

Masjid Berbentuk Tumpang: Rekabentuk Masjid Tradisional di Malaysia.
- Seni bina ini dipengaruhi daripada unsur-unsur seni bina India dan China serta seni bina tempatan.
- Kriterianya ialah bentuk bumbung yang berlapis dengan susunan dua, tiga, empat atau
lima buah bumbung.
- Dikenali sebagai masjid bumbung berlapis atau som(rabung) pecah empat atau masjid
bumbung bertingkat.
- Keistimewaan masjid ini ialah di antara setiap lapisan bumbung terdapat ruang
pengudaraan untuk mengalirkan keluar udara yang panas dan diganti dengan udara baru.
- Masjid Melayu-Nusantara yang terawal sekali ialah Masjid Agung Demak terletak di Jawa Tengah, Indonesia.

Masjid Agung Demak
• Dibina pada akhir abad ke-15 di Jawa Tengah.
• Masih dalam pemuliharaan dan masih digunakan sehinga hari ini.
• Keluasannya ialah 23.92m  23.92, bertiang seri 4, bertiang tengah 12 dan 24 serambi.
• Bumbungnya berbentuk tunpang tiga lapis dan di bahagian puncaknya terletak mahkota
atap yang dibina dengan kayu.

Masjid Kampung Laut
• Dibina pada awal abad ke-18 dan dianggap masjid tertua di Malaysia.
• Terletak di tapak barunya iaitu di Nilam Puri, Kota Bharu.
• Tapak asalnya di Kampung Laut sebelum berlakunya banjir besar pada tahun 1966 yang
hampir memusnahkannya.
• Masjid ini mempunyai atap tumpang tiga lapis dan bertiang tinggi 2m dari atas tanah.
• Keluasannya 15.86 15.86m, bertaing seri empat, bertiang tengah 16 dan 24 tiang serambi sama naik dan masjid ini dibina menggunakan kayu cengal termasuklah menaranya.

Masjid Terengkera
• Dibina pada tahun 1728.
• Pengubahsuaian telah dilakukan pada tahun 1890 dan strukturnya telah ditukar dari kayu kepada konkrit.
• Pada tahun 1910 masjid ini ditambah dengan menara berbentuk pagoda, pintu gerbang,
pagar, kolah, bilik air dan wakaf.

Rekabentuk Masjid Berkubah:
i). Pengaruh dari Asia Barat dan India
- Masjid pertama yang memakai kubah potong bawang di Nusantara ini ialah Masjid Sultan di Singapura yang dibina pada tahun 1828.
- Di Malaysia, Pegawai Kolonial British adalah orang yang memperkenalkan rekabentuk ini dalam seni bina bangunan.
- Para pekerja pula dibawa dari India yang arif dan mahir.
- Elemen paling menonjol pula ialah kubah bentuk bawang (sama bentuk dengan bawang yang dipotong di bahagian pangkalnya.
- Seni bina Moghul dan Moorish ini wujud di zaman Empayar Sarasenik.
- Seni bina ini juga ada persaman dengan di Masjid Jamek Delhi di India

ii). Pengaruh Barat (kolonial)
- Banyak terdapat di Johor.
- Perbezaan utama ialah eleman kubah tidak dijadikan elemen yang dominan.
- Dewan sembahyang utama ditutupi dengan bumbung limas dan dilindungi dinding parapet dan bukannya kubah utama.
- Dibina pada tahun 1892 dan terletak berhampiran istana di atas bukit
dan mengadap Selat Tebrau dan Singapura.
- Satu-satunya masjid negeri gaya Klasikal British dan pelan serta
tapaknya lebih mirip kepada gereja.

Rekabentuk Masjid Zaman Ini
• Kebanyakannya diolah dari reka bentuk dan seni bina moden dengan menggunakan
teknologi moden.
• Telah wujud pelbagai gaya seni bina masjid iaitu masjid yang dibina sebagai Rumah
Tuhan dan Rumah Ibadat sahaja.
• Masjid juga dsediakan dengan berbagai prasarana memenuhi kehendak masyarakat kini.

Dari http://tamanilmu.com

Pembuka CerITA


"Daripada sirah Rasullah s.a.w tatkala baginda berhijrah ke Madinah, perkara yang pertama baginda lakukan ialah mencari tapak yang sesuai untuk membina masjid. Masjid pertama menjadi lambang kekuatan aqidah, kesatuan dan perpaduan umat Muslimin. Masjid pertama yang didirikan di Madinah ialah Masjid al-Nabawi yang digunakan oleh Rasulallah s.q.w sebagai pusat tarbiah (pendidikan) dan pentadbiran dalam menyusun strategi ekonomi, peradaban, perang dan sebagainya. Selari dengan perkembangan masa dan kepentinganya, masjid ekemudiannya dikembangkan dan diperindahkan dengan pelbagai unsur dekoratif-ornamentif berdasarkan latarbelakang budaya persekitaran umat Islam.

Dari segi strktur dalaman dan luaran masjid, beberapa perkara dapat dilhat khususnya dari aspek mimbar, arah kiblat, tempat kedudukan imam, ruang erkumpul, tang dan pilar utama, anjug dan serambi, mihrab, tempat berwuduk, menara tempat muazzin melaungkan azan, kubah dan lain-lain lagi. Perkara-perkara ini merupakan karektiristik senibina masjid yang memperlihatkan keunikannya yang tersendiri berbanding dengan seni-bina yang lain. Selain itu, seni bina masjid banyak mengetengahkan bentuk-bentuk bulat yang merupakan bentuk yang paling sempurna yang mencerminkan kelembutan dan kehalusan seolah-lah ia tidak berkesedahan."

Fungsi MIMBAR amat penting maka ianya akan dibina sebaik dan xecantik mungkin dengan dihias dengan pelbagai ukiran dari kayu dan gading yang diukir dengan pelbagai corak. Contohnya di Masjid Cordoba Sepanyol yang menggunakan gading sebagai sebahagian dari ukiran pada Mimbar...